maandag, 27. november 2006 - 17:48

Politiebureau Van Goghplein sluit

Almelo

Het politiebureau aan het Vincent van Goghplein in Almelo gaat met ingang van 1 december 2006 definitief sluiten. De gemeente Almelo en de politie Twente hebben dit besluit begin 2005 al genomen. Het bureau was sindsdien alleen op dinsdag- en donderdagmiddag voor het publiek open. Met de sluiting van het bureau aan het Vincent van Goghplein is de realisatie van één grote afdeling Almelo Breed aan het Baken (samenvoeging van de afdelingen Centrum-Noord-Oost en Zuidwest) gerealiseerd. De medewerkers van het bureau zijn afgelopen mei al verhuisd naar het districtsbureau aan het Baken te Almelo.

Wijkgericht werken
Met deze aanpak wil de politie Twente:
aansluiting zoeken bij de gemeentelijke indeling in stadsdelen;
de visie op wijkgericht werken verder uitbouwen;
de betrokkenheid van de politiemensen op elkaar en op de wijk vergroten.

Dit alles moet leiden tot betere dienstverlening van de politie voor de inwoners van Almelo en een effectievere aanpak van veiligheidsproblemen in de stad.

Wijkservicepunten
De politie Twente en het Regionaal College van de politie vinden wijkgerichte aanpak op basis van het principe ‘kennen en gekend worden’ een zeer belangrijke pijler. In Almelo is de politie al geruime tijd bezig de sterke verbondenheid met de inwoners te handhaven en te versterken. De politie haakt hiermee in op de door de gemeente ingezette beweging naar de zogenaamde ‘wijkservicepunten’. In het verlengde hiervan heeft de politie in Almelo inmiddels een steunpunt ingericht in het gebouw ‘Eninver’ aan de Apollolaan. Van hieruit leggen de wijkagenten en jeugdagenten contacten met buurtbewoners en netwerkpartners. Tevens worden hier afspraken gemaakt met de bewoners. Het is de bedoeling dat deze service ook wordt ingericht in twee andere wijkservicepunten: de Schöppe en de Hedemanstoren.

Aangifte doen
Voor het doen van aangifte en andere diensten kunnen de inwoners van Almelo 24 uur per dag, 7 dagen in de week terecht bij het politiebureau aan het Baken 1. Uiteraard is dit bureau telefonisch altijd bereikbaar onder 0900 – 8844 (lokaal tarief). Eenvoudige aangiftes kunnen ook gedaan worden via de website van de politie Twente. Voor spoedeisende meldingen blijft het alarmnummer 112 beschikbaar.
Provincie:
Tag(s):