donderdag, 10. augustus 2006 - 10:09

Politiechef laat bekeuringen intrekken

Apeldoorn

De Apeldoornse politiechef Westland laat de op 21 juni ’s avonds uitgeschreven bekeuringen intrekken. Na een intern onderzoek is hij tot dit besluit gekomen.Ondanks het feit dat de beveiligingscamera’s ’s avonds op 21 juni j.l mochten worden ingezet voor de openbare orde en veiligheid en een goede doorstroming van de hulpverleningsdiensten gewaarborgd diende te zijn, laat politiechef Westland de uitgeschreven bekeuringen op de Nieuwstraat intrekken.

Hij komt tot deze beslissing na het analyseren van de politie-inzet op die bewuste WK-avond. Hieruit is gebleken dat er momenten waren waarop een surveillance-eenheid naar de bewuste locatie had gekund om de overtreder aan te spreken om de overtreding zo snel mogelijk te laten ophouden en zonodig te bekeuren.

“Deze persoonlijke aanpak heeft mijn voorkeur en ik vind dan ook dat je dan niet via camerabeelden moet bekeuren�, laat Westland weten. “De politie had haar doel op een andere manier kunnen bereiken en ik vind dat je na hoor en wederhoor op zo’n beslissing terug moet kunnen komen. De politie staat hiervoor open, vandaar mijn beslissing�.

De bewuste avond blijken er 12 bekeuringen te zijn uitgeschreven. Intern is hierover gesproken en de voorwaarden waarop een parkeerbekeuring op die locatie via de camera mag worden uitgeschreven, zijn aangescherpt.

De betrokken automobilisten worden zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van deze beslissing.
Provincie:
Tag(s):