vrijdag, 20. oktober 2006 - 11:49

Pontje over de Vecht volgend jaar in gebruik

Hardenberg

De realisatie van het pontje over de Vecht tussen Rheeze/Diffelen en Brucht, start naar verwachting in het voorjaar van 2007, nu de gemeente Hardenberg de financiering voor het project rond heeft. Het pontje kan dan met ingang van het zomerseizoen in 2007 in gebruik worden genomen. Met de realisatie hiervan is er in de zomerperiode een fiets- en voetverbinding tussen Rheeze/Diffelen en Brucht. Het pontje over de Vecht zal alleen van april tot september in gebruik zijn.

De plannen voor het pontje over de Vecht zijn in een vergevorderd stadium. Inmiddels is er een definitief ontwerp voor het pontje en het fietspad dat van en naar het pontje wordt aangelegd. Met de realisatie van dit project wordt de beleving van het Vechtdal vergroot.

Bij Rheeze/Diffelen wordt het fietspad vanaf de Marsweg 300 meter zuidwaarts langs de Vecht geleid, waarna de fietsers met het pontje de Vecht kunnen oversteken. De aanlegsteiger die aan de Bruchter-zijde van de Vecht wordt aangelegd, ligt direct ten zuiden van het natuurgebied De Lange Kampen. Het fietspad wordt hier langs dit natuurgebied in de richting van de Hardenbergerweg geleid. Het tracé van het fietspad is in goed overleg tussen de verschillende betrokken instanties (gemeente Hardenberg, provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, De Koppel en de Plaatselijk Belangen Bergentheim, Brucht, Oud Bergentheim en Rheeze-Diffelen) tot stand gekomen.

Nu de financiering van het project rond is, kunnen de benodigde planologische procedures worden gestart. Als alles volgens de planning verloopt, zijn het fietspad en de aanlegsteigers in april 2007 klaar en kan het pontje in gebruik genomen worden.

De totale kosten van de aanleg bedraagt 240.000 euro. Nadat de gemeenteraad vorig jaar al 100.000 euro beschikbaar stelde uit het Fonds Recreatieve Voorzieningen, hebben nu ook Gedeputeerde Staten van Overijssel eenzelfde bedrag beschikbaar gesteld. De rest van de kosten wordt betaald uit andere beschikbare Fondsen.
Provincie:
Tag(s):