dinsdag, 3. oktober 2006 - 14:45

Positief initiatief voor waterkrachtcentrale bij Maastricht

Maastricht

De Gemeente Maastricht staat positief tegenover het voornemen van een initiatiefnemer om een waterkrachtcentrale nabij de stuw in Borgharen te realiseren.
De initiatiefnemer, Arbra BV, heeft een verzoek ingediend bij de gemeente voor het verkrijgen van een milieuvergunning.

Het realiseren van een Waterkrachtcentrale past prima bij streven van de Gemeente Maastricht om het gebruik van duurzame energie en het verminderen van de uitstoot van CO2 te bevorderen. Een Waterkrachtcentrale in Maastricht zou ongeveer 11.000 huishoudens jaarlijks van groene stroom kunnen voorzien. De gemeente is van plan deze vergunning af te geven mede vanwege dit zwaarwegende milieubelang.

De milieuvergunning is een van de eerste schakels in het proces waarin allerlei andere partijen waaronder Provincie, Rijkswaterstaat, Essent en Visverenigingen een rol spelen.

De gemeente is echter van mening dat de realisatie van een waterkrachtcentrale niet ten koste mag gaan van natuurwaarden zoals de visstand in de Maas. De gemeente draagt het initiatief voor de ontwikkeling van een waterkrachtcentrale een warm hart toe, op voorwaarde dat er een systeem wordt toegepast om de negatieve effecten op de visstand te minimaliseren.

Een getoetst en goed werkend visgeleidingssysteem zal, mede in relatie tot voorzieningen bij andere waterkrachtcentrales in de Maas, in de verdere planontwikkeling een belangrijke rol spelen. De betrokken partijen zijn reeds met elkaar in overleg om te komen tot zo’n visgeleidingssysteem.
Provincie:
Tag(s):