vrijdag, 28. april 2006 - 13:07

Positieve ontwikkelingen voor Ger Pfennings

Sittard-Geleen

Wethouder Pieter Meekels van de gemeente Sittard-Geleen en Ger Pfennings zien mogelijkheden om de werkgelegenheid bij de woninginrichting speciaalzaak te behouden. Dit werd duidelijk in een gesprek dat zij op 27 april voerden. ‘Er staan nu 17 arbeidsplaatsen op de tocht, dat lijkt misschien niet veel, maar in deze tijd vecht ik voor iedere werkplek in Sittard-Geleen’, aldus wethouder Meekels van Economische Zaken.

De Gemeente Sittard-Geleen ziet twee mogelijkheden om in de plannen van Ger Pfennings tegemoet te komen. Enerzijds biedt de wet Ruimtelijke Ordening de mogelijkheid om voor 5 jaar vrijstelling te bieden waardoor uitbreiding van het pand aan de Industriestraat mogelijk wordt.

Daarnaast wordt bekeken in hoeverre het beleid ten aanzien van de perifere detailhandel ruimte biedt voor structurele oplossingen. Dit betekent dat als de genoemde onderzoeken daartoe aanleiding geven, het huidige bestemmingsplan voor de Industriestraat aangepast moet worden. Hierin staat het evenwicht tussen werkgeversbelangen en de belangen van de binnenstad als koopcentrum centraal.

De gemeente spreekt, samen met Ger Pfennings, de intentie uit om beide mogelijkheden verder te onderzoeken. Beide partijen zijn positief gestemd. Ger Pfennings: ‘Ik heb een zeer positief gevoel bij het gevoerde gesprek. Als de gemeente mijn bedrijf tegemoet kan komen, betekent het concreet dat de ontslagprocedure kan worden ingetrokken.’
Provincie:
Tag(s):