woensdag, 30. augustus 2006 - 11:29

Postzegelprijs stijgt naar € 0,44

Den Haag

TNT NV heeft woensdag bekend gemaakt dat TPG Post per 1 januari 2007 haar tarieven aanpast. Het tarief voor de binnenlandse brieven tot 20 gram wordt dan verhoogd naar 44 eurocent. Het is de eerste tariefverhoging voor losse post sinds 2001. Het tarief voor brieven van 500 tot 3000 gram wordt per 1 januari verlaagd tot € 2,64. TPG Post is voornemens het tarief van 44 eurocent tot 2010 niet opnieuw te verhogen.

De aangekondigde tariefstijging van gemiddeld 12,1% voor binnenlandse brieven tot 3000 gram, blijft binnen de inflatieontwikkeling van 12,5% sinds 2001. Met een postzegelprijs van 0,44 euro blijft TPG Post de goedkoopste 24-uur service bieden binnen West-Europa. Daarnaast biedt het bedrijf de beste prijs-kwaliteitsverhouding in Europa.

TPG Post opereert in een sterk veranderende markt. In 2001 is het Masterplan Kostenflexibilisering ontwikkeld. Dit plan is nodig om in de periode tot en met 2012 het hoofd te kunnen bieden aan de verwachte volumedaling, veroorzaakt door substitutie van post door e-mail en door een toenemende concurrentie. Het Masterplan omvat reorganisaties bij Operations, Marketing & Sales en Overhead.

In de periode 2000-2006 zijn bij TPG Post 9.000 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Op dit moment denkt TNT N.V., in overleg met de vakorganisaties en de medezeggenschapscommissie, na over (nieuwe) aanvullende kostenbesparingen.

Het tarief voor losse poststukken tussen 250 en 500 gram wordt verlaagd van € 2,25 naar € 2,20. Voor de zwaardere poststukken (500 tot 3000 gram) wordt vanaf 1 januari 2007 het tarief verlaagd van € 3,00 naar € 2,64. Naast het tarief voor binnenlandse brieven zullen ook de tarieven voor frankeermachines, aangetekende post, en voor post en pakketten naar het buitenland een wijziging ondergaan.

Klanten van TPG Post die gebruik maken van een frankeermachine zullen daarover per brief geïnformeerd worden. In oktober 2006 zullen, zoals gebruikelijk, alle zakelijke klanten van TPG Post geïnformeerd worden over de overige tariefwijzigingen van zakelijke post.

Per jaar geeft een gemiddeld huishouden ongeveer € 26,00 uit aan postzaken (postzegels, kerstpost, internationale zendingen en pakketten). De aangekondigde tariefswijziging leidt tot een gemiddelde stijging op deze uitgaven van minder dan € 2,00 per gezin per jaar. De OPTA heeft getoetst en bevestigd dat deze stijging van de tarieven binnen het wettelijk maximum valt.
Provincie:
Tag(s):