maandag, 2. oktober 2006 - 16:14

Prehistorische boerderijen in Elsloo opgegraven

Elsloo

In de Riviusstraat in Elsoo worden op dit moment enkele uitzonderlijk goed bewaarde restanten van prehistorisch boerderijen opgegraven. De boerderijen vormen onderdeel van een Bandkeramische nederzetting van 4 hectare groot, de grootste die we kennen. De boerderijen zijn ongeveer 7000 jaar oud en de nederzetting was meer dan twee eeuwen bewoond.

Deze mensen waren de eerste boeren van Nederland en worden Bandkeramiekers genoemd naar de typische lijnversiering op hun aardewerk. De Bandkeramiek cultuur is voor Nederland uniek en daarom vindt de Provincie Limburg het belangrijk dat voorafgaand aan nieuwbouw in de Riviusstraat archeologische sporen onderzocht worden.

Bij deze opgraving wordt de 100ste boerderij van deze oude Elsloose nederzetting opgegraven. De archeologische wetenschap en techniek hebben zich sinds de zestiger jaren stormachtig ontwikkeld en nu kunnen bijvoorbeeld in tegenstelling tot de oude opgraving verkoolde zaden en vruchten bestudeerd worden, waardoor voor het eerst duidelijk wordt wat deze eerste boeren in Elsloo verbouwden en wat ze aten.
Provincie:
Tag(s):