woensdag, 18. januari 2006 - 17:00

Premier moet tweemaal zoveel verdienen

Schiphol

Nederlandse directeuren vinden dat een minister president (veel) te weinig verdient. Uit het onderzoek “Directeur en Politiek� van het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen, blijkt dat 97% van de Nederlandse directeuren vindt dat de premier meer behoort te verdienen. Ongeveer 44% van de directeuren vindt dat de minister president meer dan € 225.000 per jaar behoort te verdienen;
bijna het dubbele van wat hij nu verdient. Ook ministers, staatssecretarissen en kamerleden krijgen een
loonsverhoging van de Nederlandse directeur.

De communicatie tussen de politiek en het bedrijfsleven acht ruim driekwart onbevredigend. 71% meent dat de kloof tussen politiek en bedrijfsleven steeds groter wordt. Deze mening is des te prangender omdat 93% van de directeuren vindt dat de politiek en het bedrijfsleven elkaar nodig hebben. Een groot deel van de directeuren meent dat de groeiende kloof mede wordt veroorzaakt door een tekortschietende kennis
en ervaring: van de respondenten is 92% van mening dat politici over onvoldoende deskundigheid beschikken op het gebied van vraagstukken die samenhangen met het besturen van een onderneming.

Het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen acht het noodzakelijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deskundigheid. NCDvoorzitter Willem Hollander: “We móeten de dialoog met de politiek aan gaan. Dat is in het belang van iedereen. Gelukkig blijkt bij directeuren de bereidheid politici te informeren. Uit het onderzoek blijkt dat 81% bereid is zich in te zetten voor in
formatievoorziening van politici. De directeur reikt de politiek duidelijk de hand en het is aan politici deze roep om dialoog te beantwoorden en de informatie te benutten,� aldus NCD-voorzitter Willem Hollander.

Volgens het onderzoek van het NCD ambieert driekwart van de Nederlandse directeuren geen politieke functie. Als belangrijkste reden is genoemd: het is een gesloten old boys netwerk (82%), als hekkensluiter: politiek verdient te weinig (6%). Driekwart van de ondervraagden geeft de voorkeur aan een proactieve overheid. De rol van de politiek moet volgens 81% van de Nederlandse directeuren voorwaardenscheppend zijn in plaats van in strumentenaanreikend.

Slechts 14% van de directeuren is zelf actief in de politiek, veelal als lid van een gemeenteraad. Daarentegen is 27% lid van een politieke partij, ruim 6 maal hoger dan het landelijk gemiddelde. Op de vraag welke politieke partijen de voorkeur hebben, scoorde de VVD het hoogst met 68%, opvallend genoeg gevolgd door D66 met 12%. Het CDA scoorde even hoog als de PvdA: 10%.
Categorie:
Tag(s):