donderdag, 7. december 2006 - 20:12

Presentatie eerste plannen van het Havengebied

Tholen

De gemeente presenteert op dinsdag 12 december aanstaande voor de ondernemers en op woensdag 13 december aanstaande voor alle inwoners van Sint-Annaland tussen 19.00 uur en 22.00 uur in gemeenschapscentrum De Wellevaete de eerste schetsen voor de invulling van de Kleine Suzannapolder, het havenplateau en het nieuwe centrum van het havengebied in de kern Sint-Annaland.

In november 2002 is door de raad van de gemeente Tholen de structuurvisie vastgesteld voor de herontwikkeling van het Havengebied van Sint-Annaland. Voornaamste doel is om de verbinding tussen het dorp Sint-Annaland en het water vorm te geven. Na het voorbereidende werk, zoals onderzoeken, voorgesprekken, diverse aankopen etc., zijn we zover dat we aan de inwoners van Sint-Annaland de eerste ‘schetsen’ kunnen laten zien van het havengebied.

In het gebied ‘nieuwe centrum’ denken wij aan een combinatie van wonen met winkels, zakelijke dienstverlening, horeca en dergelijke. De Suzannapolder is bestemd voor een combinatie van permanente en recreatieve woningen. Op het havenplateau willen wij appartementen realiseren.
De te presenteren tekeningen zijn in een schetsstadium, zodat er ruimte is voor aanpassing.

Een indruk van de plannen kan men tijdens de inloopavond krijgen aan de hand van tekeningen op panelen en een computeranimatie. Er zijn deskundigen aanwezig die een toelichting kunnen geven en die vragen kunnen beantwoorden.

In de plannen wordt aangegeven waar gebouwen ingepland staan en hoe groot die ongeveer zijn. Pas later als de plannen verder ontwikkeld zijn, komen er ontwerpen van deze gebouwen.

De bezoeker wordt ook uitgenodigd om een reactie te geven op de plannen. De gemeente is benieuwd naar de mening van de aanwezigen. Er liggen formulieren klaar waarop men aan kan geven wat men ervan vindt. Men kan het reactieformulier tot uiterlijk 31 december aan de gemeente retourneren.

De gemeente zal alle binnengekomen reacties zorgvuldig bekijken. Op basis van deze informatie zal worden bekeken of aanpassing van de plannen nodig en mogelijk is. Bij een volgende informatiebijeenkomst worden de aanpassingen gepresenteerd en/of wordt gemotiveerd wanneer geen aanpassingen hebben plaatsgevonden naar aanleiding van opmerkingen.
Provincie:
Tag(s):