vrijdag, 29. september 2006 - 11:12

Presentatie Norfolkterrrein en Noordelijk Havenhoofd

Den Haag

Zaterdag 14 oktober presenteren vier ontwikkelaars en de visserijsector hun visies op het Norfolkterrrein en Noordelijk Havenhoofd. In juni vroeg de gemeente de ontwikkelmogelijkheden van deze gebieden te onderzoeken. De aanleiding hiervoor is dat het Norfolkterrein vrijkomt omdat de Norfolkline verhuist van Scheveningen Haven naar Vlaardingen.

‘Wij hebben hoge ambities voor deze gebieden die moeten bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Den Haag als Wéreldstad aan Zee. Ik verwacht dan ook creatieve ideeën van een hoge kwaliteit. Ideeën die wij weer kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van een gemeentelijke visie op het gebied’, aldus wethouder Marnix Norder.

De presentaties worden gehouden tijdens een informatiemiddag (van 13.00 tot 16.00 uur) in het Bilderberg Europa Hotel aan de Zwolsestraat in Scheveningen. Bij verschillende informatiestands van ontwikkelaars en de visserijsector kunnen bezoekers kennis nemen van de visies. Als afsluiting geeft wethouder Norder een toelichting op de hoge gemeentelijke ambities voor dit gebied en hoe van hieruit de gemeentelijke visie op het gebied gemaakt wordt. De verwachting is dat deze begin 2007 klaar is, waarna hij wordt gepresenteerd aan het publiek en vrijgegeven voor inspraak.

De uitgangspunten die de ontwikkelaars meekregen staan in de programmabrief ‘Planontwikkeling Noordelijk Havenhoofd en Norfolkterrein’. Het gaat om bijvoorbeeld uitgangspunten voor de bouw van circa 600 woningen, culturele en toeristisch recreatieve voorzieningen, de verkeersafwikkeling en om randvoorwaarden als milieu en de zeewering. Versterking van de visserijsector is een cruciaal onderdeel van de programmabrief. De afspraak is dat de uitkomst van deze marktconsultatie niet bindend is. Het geeft de marktpartijen dus geen garantie voor betrokkenheid bij de vervolgstappen voor de ontwikkeling van het gebied.

De marktpartijen hebben elk twee varianten uitgewerkt. Eén met de visserijsector op het Norfolkterrein en stedelijke en/of toeristisch recreatieve functies op het Noordelijk Havenhoofd. En een tweede variant met de visserijsector geconcentreerd op het Noordelijk Havenhoofd en de stedelijk en/of toeristische recreatieve functies op het Norfolkterrein.

Vanaf 17 oktober t/m eind december zijn de visies te zien in het bezoekerscentrum Dienst Stedelijke Ontwikkeling in het atrium van het stadhuis. Het bezoekerscentrum is geopend van ma. t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 - 16.00 uur.
Provincie:
Tag(s):