donderdag, 2. maart 2006 - 10:43

Prijs voor aanpak huiselijk geweld

Groningen

Op een congres van de politie over de aanpak van Huiselijk Geweld heeft Regiopolitie Groningen een prijs ontvangen voor het korps dat op de meest innovatieve wijze het probleem van huiselijk geweld heeft aangepakt. De waardering voor de Groningse aanpak is gebaseerd op een kwaliteitsmonitor 2005.

De jury baseerde haar keus voor het Groningse korps onder anderen op basis van de benchmark die het korps heeft ingesteld binnen haar basiseenheden, de samenwerking met andere organisaties zoals het Advies Steunpunt Huiselijk Geweld en Thuisfront en de stimulering en actieve bevordering van de gemeenten in de provincie Groningen in de regierol op de aanpak van huiselijk geweld. Inmiddels heeft Groningen zich aangemeld als kandidaat voor de landelijke pilot voor de instelling van het Huisverbod. Met de brede aandacht voor het probleem heeft het Groninger korps haar nek uitgestoken bij de aanpak van Huiselijk Geweld.

Naast het Groninger korps werd Regiopolitie Gelderland gewaardeert met een prijs voor het hoogste resultaat. De prijs werd namens de Raad van Hoofdcommissarissen uitgereikt door de landelijke portefeuillehouder huiselijk geweld korpschef Ruud Bik aan de Groningse projectleiders Ben Stevens, Alex van de Ruit en Astrid Steenkamp.
Provincie:
Tag(s):