vrijdag, 10. februari 2006 - 10:11

Prijskaartje voor eigenaar verontreinigd perceel

De provincie Gelderland gaat op maandag 13 februari beginnen met het saneren van het perceel landbouwgrond aan de Flerdeweg in Leur. Inmiddels is dit dossier al ruim vijf jaar onderwerp van een juridische strijd tussen de (voormalig) eigenaar, VROM-inspectie en provincie. Voor Gedeputeerde Staten is de maat nu vol.

Dreigen met bestuursdwang als de eigenaar niet zelf opruimt, heeft geen effect gehad. Vandaar dat de grond die door het illegaal storten van o.a. houtshredder met een te hoog gehalte aan PAK en zware metalen verontreinigd is, nu in opdracht van de provincie wordt verwijderd.

De kosten die geraamd worden op een bedrag tussen 300.000 en 450.000 euro, worden verhaald op de eigenaar.
Provincie:
Tag(s):