donderdag, 21. september 2006 - 16:25

Prik je eigen bloed op dag v/d Chemie

Heerenveen

Op 7 oktober a.s. wordt voor de 15e maal de landelijke Dag van de Chemie gehouden. Het medisch laboratorium van ziekenhuis De Tjongerschans neemt hieraan deel. Bezoekers zijn welkom van 11.00 – 15.30 uur.

Chemie kom je overal tegen: in kleding, medicijnen, voeding, maar ook in de auto en huis. In ons dagelijks leven zouden deze producten vaak niet mogelijk zijn zonder chemie.
Bij het woord chemie denk je al snel aan chemische industrie, maar chemie komen we ook tegen in de natuur. Mensen en dieren bestaan voor een groot deel zelf uit chemische processen. Eigenlijk is de chemie heel vanzelfsprekend voor onszelf en het leven om ons heen, vandaar het thema ‘Chemie: Natuurlijk’

Doel van de dag is om de inwoners van Heerenveen en omgeving, scholieren/studenten en aan (oud)medewerkers van De Tjongerschans te laten zien hoe (klinische) chemie op een verantwoorde en zorgvuldige wijze bijdraagt aan de gezondheidszorg in de regio. Er zijn die dag diverse actuele en interessante onderwerpen te zien. Medewerkers van het medisch laboratorium van De Tjongerschans zijn aanwezig voor het beantwoorden van vragen en voor het geven van toelichting.

Het programma bevat de volgende onderdelen:
- informatie over bloedprikken (zelf proberen!) en bloedverwerking voor analyse
- informatie over trombose, de trombosedienst en het zelfmeten van de INR (duur van de bloedstolling)
- informatie over de wijze waarop bloedstolling wordt gemeten
- informatie over bloedtransfusie en bloedveiligheid
- informatie over de wijze waarop bacteriën uit lichaamsmaterialen worden gekweekt en gedetermineerd
- informatie over spermabewerking ten behoeve van IUI (Intra Uterine Inseminatie = inbrengen van zaadcellen in de baarmoederholte)
- informatie over allergieën
- informatie over de glucose- en cholesterolbepaling, waarbij het mogelijk is om dit gratis in uw bloed te laten controleren
- informatie over laboratoriumopleidingen (HLO en MLO)
- een rondgang over het laboratorium.

Aan bezoekers van de open dag worden, die gebruikmaken van het parkeerterrein van het ziekenhuis, worden gratis uitrijdkaarten verstrekt.
Provincie:
Tag(s):