woensdag, 3. mei 2006 - 16:06

Primeur in Twente met houtgestookte CV-boiler

Enschede

De provincie Overijssel stelt een subsidieregeling open voor haalbaarheidsstudies naar en initiatieven voor bio-energieinstallaties. Daarnaast komt er een bio-energieconsulent om deze vorm van energie goed van de grond te krijgen in Overijssel. Dit maakt Piet Jansen gedeputeerde landelijk gebied, water en energie, woensdag bekend tijdens de opening van de houtgestookte cv-boiler op de Euregio camping De Twentse Es.

De Twentse Es is de eerste camping in Nederland die een houtgestookte cv-boiler gebruikt. De provincie en Europa hebben voor de realisatie samen € 100.000,-- beschikbaar gesteld. “Het is goed dat we hier in Twente bio-energie vooruitstrevend oppakken.

Niet alleen worden we daarmee minder afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals olie en gas, we leveren ook een bijdrage aan het terugdringen van de opwarming van de aarde’, zegt gedeputeerde Jansen. De provincie Overijssel wil voor 2010 ruim 120 megawatt aan bio-energie gerealiseerd hebben. Dat staat gelijk aan de energie die de gezinnen in de gemeenten Hof van Twente, Almelo, Enschede en Hengelo jaarlijks verbruiken.

De nieuwe subsidieregeling bio-energie geeft ondernemers een financiële bijdrage om de haalbaarheid van een bio-energieinstallatie te onderzoeken. Daarnaast kan er ook subsidie aangevraagd worden voor haalbaarheidsstudies naar inzamelstructuur van (regionale) biomassa.

Om de regionale inzamelstructuur voor biomassa (bijvoorbeeld knip- en snoeihout) op te zetten heeft het provinciebestuur een bio-energieconsulent aangesteld. Deze gaat initiatiefnemers helpen hun plannen te realiseren, daarnaast is de consulent ook beschikbaar voor het ondersteunen van specifieke projecten als biomassacentrales.
Provincie:
Tag(s):