maandag, 20. maart 2006 - 17:39

Prins ontvangt boek over Abdij Middelburg

Zijne Hoogheid Prins Maurits van Oranje-Nassau, van Vollenhoven ontvangt donderdag 23 maart in de Nieuwe Kerk te Middelburg het eerste exemplaar van een boek over de geschiedenis van de Abdij van deze stad. In bijdragen van diverse auteurs staat centraal de Abdij en de relatie tussen het gebouwencomplex en de activiteiten die de gebruikers daarin en van daaruit ondernamen.

Met de overhandiging wordt een historische band voortgezet. Vele Oranjes werden in de Abdij ontvangen, velen logeerden er ook. Onder hen de naamgenoot van de huidige prins uit de late vijftiende en begin zestiende eeuw.

Het is aan het ingrijpen van deze prins Maurits te danken dat in 1593 een besluit werd genomen over het eigendom en het beheer van de Abdijgebouwen. Die vielen toe aan de Staten van Zeeland, ondanks het feit dat de stad Middelburg meende hierop evenzeer aanspraak te kunnen maken.

Als Eerste Edele verbleef prins Maurits meermalen in de Abdij, die voor deze gelegenheden luisterrijk werd aangekleed. Door de Staten van Zeeland werd opdracht gegeven tot vervaardiging van vier wandtapijten met afbeeldingen van zeeslagen uit de Tachtigjarige Oorlog, die samen met twee andere nu deel uitmaken van de befaamde reeks wandtapijten uit het Zeeuws Museum.
Provincie:
Tag(s):