woensdag, 29. november 2006 - 16:21

Prinses Maxima bezoekt Nijmeegse zwerfjongeren

Nijmegen

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima brengt dinsdag 12 december op uitnodiging van de Stichting Zwerfjongeren Nederland een werkbezoek aan het zwerfjongerenpension Sancta Maria in Nijmegen. Een aantal jongeren leidt de Prinses rond in het pand waar zij wonen, leren en werken. Vervolgens spreekt de Prinses met een aantal vertegenwoordigers van organisaties die betrokken zijn bij de opvang en begeleiding van zwerfjongeren.

In Nederland leven ongeveer 5000 dak- en thuisloze jongeren, 15 procent van het totale aantal dak- en thuislozen. Kenmerk van deze groep is dat zij de aansluiting met de maatschappij hebben verloren. In het onderwijssysteem zijn zij vaak mislukt, hun sociale netwerk is vrijwel verdwenen en veelal kampen zij met een of andere vorm van verslaving. Slechts voor een deel van hen is adequate opvang en begeleiding beschikbaar.

De Stichting Zwerfjongeren Nederland zet zich in voor professionele begeleiding van deze jongeren. Die moet ertoe leiden dat zij weer perspectief gaan zien en hun leven op het gebied van wonen, leren en werken zelfstandig leren vorm te geven. De Stichting streeft naar een betere samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij deze complexe problematiek, zoals politiek, overheden, woningcorporaties, opleidingsinstituten en zorgverleners. Daarnaast ontwikkelt en steunt de Stichting nieuwe initiatieven op het gebied van leren, wonen en werken voor zwerfjongeren.

Pension Sancta Maria in Nijmegen biedt plaats aan circa 20 jongeren in de leeftijd van 15 tot 23 jaar. Naast onderdak krijgen zij in dit pension een traject aangeboden met leer-werkprojecten in de tuin, in het pension, in de dierenverzorging, in de techniek of in de bouw waarmee zij een kans krijgen structuur in hun dag te brengen en hun leven weer in eigen hand te nemen.
Provincie:
Tag(s):