woensdag, 8. maart 2006 - 20:13

Privatisering Schiphol

Amsterdam

Al sinds 1995 streeft de luchthaven Schiphol naar een beursnotering om een buitenlandse expansie eenvoudiger te maken. Het kabinet neemt het standpunt in dat ontvlechting van verantwoordelijkheden en effectievere borging van publieke belangen via wet- en regelgeving voorop staan. Als enig inhoudelijk argument voor behoud van een meerderheidsbelang wordt gezien dat dit een extra ultieme remedie biedt bij wanbeheer.

Afgelopen zomer is het voorstel tot wijziging van de Wet Luchtvaart aangenomen door de Tweede kamer. Momenteel wordt het voorstel behandeld in de Eerste-kamercommissie van Verkeer en Waterstaat en is de discussie over nut en noodzaak opnieuw opgelaaid. Als het voorstel wordt aangenomen ligt de weg voor privatisering van Schiphol open.

Aan de zijlijn van deze politieke discussie staan de gebruikers. Zij maken zich zorgen over de mogelijke consequenties van de privatisering. De luchtvaartmaatschappijen worden in toenemende mate geconfronteerd met prijsstijgingen die Schiphol voorschrijft. Schiphol wordt verweten de tarieven eenzijdig vast te stellen. De gebruikers laten blijken weinig vertrouwen te hebben in de tucht van de markt en dringen aan op een versteviging van de tucht van een regulerend regime.

Op vrijdag 31 Maart a.s. vindt in het WTC gebouw in Amsterdam een seminar plaats over dit onderwerp. De vraag op welke wijze de privatisering van Schiphol het beste uitgevoerd kan worden met het oog op de mogelijke gevolgen voor de belanghebbenden staat tijdens deze bijeenkomst centraal.

Tijdens het seminar zullen de Tweede Kamerleden Paul de Krom (VVD) en Adri Duijvenstein (PvdA) hun standpunten toelichten. Ook Prof Dr. Kees Cools, onlangs gevraagd door de Kamer om een onafhankelijke verificatie te doen van twee bestaande rapporten over de verkoop van een minderheidsbelang in de luchthaven zal een bijdrage leveren. Uitgaande van een voorgenomen privatisering is de vraag wanneer en op welke wijze dit het beste kan plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):