woensdag, 13. december 2006 - 10:04

Probleem-gezinnen niet meer zonder gas en licht

Venlo

Energiebedrijf Essent en de gemeente Venlo hebben maatregelen getroffen waardoor multi-probleemgezinnen met kinderen niet meer worden afgesloten van elektriciteit- en gaslevering. Tijdens het proefproject eerder dit jaar zijn geen gezinnen afgesloten. De resultaten zijn dan ook zo goed dat de samenwerking zal worden voortgezet.

Een Multi-probleemgezin is een gezin dat structureel te kampen heeft met een scala aan problemen op sociaal, maatschappelijk en financieel gebied. Veel van deze gezinnen ondervinden moeilijkheden met het betalen van de energierekening - met dreigende afsluiting als gevolg. Succesvolle hulpverlening is nagenoeg onmogelijk wanneer een gezin niet is voorzien van elektriciteit en gas. Daarom hebben Essent en de gemeente Venlo onderzocht hoe afsluiting van deze gezinnen kan worden voorkomen. Dat heeft geleid tot twee concrete maatregelen:

- Essent neemt in een vroeg stadium van een incassoprocedure niet alleen schriftelijk, maar ook telefonisch verschillende keren contact op met klanten met een betalingsachterstand. Essent biedt deze klanten een betalingsregeling aan die rekening houdt met de omstandigheden en verwijst waar nodig door naar het coördinatiepunt multi-probleemgezinnen in Venlo.
- Het coördinatiepunt multi-probleemgezinnen in Venlo zal in concrete gevallen contact opnemen met Essent via een speciaal daartoe gecreëerde ingang en informeren of een klant in een incassoprocedure zit – met dreigende afsluiting als gevolg.

Op deze manier kan voortijdig actie worden ondernomen door het coördinatiepunt, dat waar nodig zorgt voor een garantstelling voor de betaling van stroom en gas. Daarmee kan afsluiting worden voorkomen en blijft het gezin van stroom en gas voorzien.
Provincie:
Tag(s):