vrijdag, 2. juni 2006 - 23:45

Probleemwijken worden aangepakt

Den Haag

In stadswijken waar de leefbaarheid steeds meer in het geding komt, gaat het kabinet met bestuurders van grote gemeenten op een nieuwe manier samenwerken. Het kabinet heeft met acht steden afspraken gemaakt om nieuwe bestuurlijke coalities te smeden die gezamenlijk de leefbaarheid moeten verbeteren.

Als gevolg van de geconcentreerde aanwezigheid van vele maatschappelijke problemen in achterstandswijken, zoals criminaliteit, schooluitval, slechte woningen en woonvoorzieningen en werkeloosheid is zo'n nieuwe coalitie tussen lokale partijen, ondersteund door meerdere ministeries, noodzakelijk. Vandaag hebben minister Dekker (VROM) en minister Pechtold (BVK) daarvoor een overeenkomst getekend mede namens de premier en de bewindslieden van BZK, VWS, SZW, LNV, EZ, OC&W, Justitie en Vreemdelingenzaken & Integratie.

Het kabinet gaat - indien nodig - knellende regelgeving aanpassen of buiten toepassing verklaren. Daarnaast stelt het kennis en kunde beschikbaar om de partijen in de wijken te helpen. In acht pilotwijken in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Zaandam, Den Helder, Heerlen en Hengelo komt een 'nieuwe vitale coalitie' om obstakels en belemmeringen weg te nemen. Hierbij is de oplossing voor de problemen in de wijk leidend. Iedere wijk krijgt een ambassadeur van het Rijk, een ambassadeur van de gemeente en een onafhankelijke derde, die met 'kan niet' geen genoegen nemen.

Volgende week donderdag 8 juni vindt in Den Haag op initiatief van ministers Dekker en Pechtold een conferentie plaats over deze nieuwe wijkenaanpak. Hieraan wordt deelgenomen door de wethouders van de grote gemeenten, vertegenwoordigers van woningcorporaties, scholen en welzijnsinstellingen.
Provincie:
Tag(s):