woensdag, 18. oktober 2006 - 10:00

Problemen in naoorlogse wijken in kaart gebracht

Amersfoort

De contouren van de oplossingen voor de aanpak van de binnenstedelijke vernieuwing in de naoorlogse wijken van Amersfoort worden zichtbaar. De bewoners van Liendert, Rustenburg, Schuilenburg en Randenbroek en de projectteams van Amersfoort Vernieuwt hebben elkaar snel gevonden als het gaat om het vaststellen van de belangrijkste problemen. Bewoners, instanties en professionals gaan in de komende periode gericht inzoomen op de belangrijkste oplossingsrichtingen.

De een intensieve inventarisatieronde in de wijken zijn de thema’s voor de volgende participatieronde neergezet. Sneller dan verwacht werken de projectteams en bewoners nu gericht verder.

De volgende stap is het opstellen van ontwikkelingsplannen per wijk. Die plannen beschrijven de concrete aanpak om de vitaliteit van de wijken te verbeteren. De plannen zullen in het voorjaar door de gemeenteraad worden vastgesteld.
Provincie:
Tag(s):