vrijdag, 2. juni 2006 - 13:32

Productie bio-ethanol uit landbouwafval stap dichterbij

Delft

Door onderzoek van de TU Delft is de efficiënte productie van de milieuvriendelijke brandstof bio-ethanol een flinke stap dichterbij gekomen. Belangrijk was daarbij het werk van de Delftse wetenschapper Marko Kuyper die de vergisting van bepaalde suikers uit landbouwafval naar ethanol de laatste jaren sterk verbeterde.

Alternatieven voor de huidige, op olie gebaseerde, brandstoffen staan wereldwijd sterk in de belangstelling. Een van de aantrekkelijkste alternatieven is bio-ethanol, alcohol geproduceerd uit landbouwgewassen.

Nu wordt bio-ethanol nog uitsluitend gemaakt uit de suikers uit maïskolven, suikerbieten, graan en suikerriet, met behulp van bakkergist. Bij het kweken van deze gewassen ontstaan zeer grote hoeveelheden bijproducten zoals stro en maïsloof. Het zou interessant zijn als ook deze restmaterialen, die ook voor een groot deel uit suikers bestaan, gebruikt kunnen worden voor de productie van bio-ethanol. Hierdoor zou de landbouwgrond immers efficiënter gebruikt worden en tegelijkertijd wordt competitie met voedselvoorziening voorkomen.

Het probleem was tot voor kort echter dat het complexe mengsel van suikers waaruit deze restmaterialen bestaan, niet efficiënt in ethanol omgezet kon worden door bakkersgist. De TU Delft heeft hiervoor recent een oplossing gevonden. Deze is bereikt door bakkersgist genetisch te modificeren. De Delftenaren hebben een gen (afkomstig uit een schimmel die door de Radboud Universiteit van Nijmegen is gevonden in olifantenmest) ingebouwd waarmee één bepaalde belangrijke suikersoort, xylose, nu wel omgezet kan worden in ethanol waardoor de productie van bio-ethanol uit reststromen mogelijk is geworden.

Drs. Marko Kuyper heeft de methode de laatste jaren tijdens zijn promotie-onderzoek sterk verbeterd, zodat men nu kan gaan werken aan het op industriële basis produceren van bio-ethanol uit suikerhoudend landbouwafval. Hiervoor werkt de TU Delft binnen het Kluyver Centre for Genomics of Industrial Fermentation samen met Koninklijke Nedalco en BIRD Engineering. Deze partijen verwachten grootschalige industriële implementatie binnen 5 jaar.
Categorie:
Tag(s):