woensdag, 15. maart 2006 - 17:38

Proef cell broadcast Zeeland van start

Op woensdag 15 maart is de aftrap gegeven voor de proef cell broadcast in Zeeland. Ook de Brabantse gemeente Woensdrecht doet mee aan het experiment. Tijdens de persconferentie is de rol van Economische Zaken, die van Waterstaat, VWS en Binnenlandse Zaken toegelicht. Directeur crisisbeheersing van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Henk Geveke spreekt van een grote stap.

“De invulling van de proef die onder regie van EZ wordt gevoerd begint duidelijk zichtbaar te worden. Na de aftrap in Zoetermeer op 5 oktober 2005 is niet alleen Zeeland proeftuin om crisis informatie te geven maar ook Woensdrecht sluit als partner aan in de samenwerking. Later in het jaar volgt de proef in Amsterdam. Er zal overigens niet alleen een onderzoek naar burgeralarmering worden uitgevoerd maar ook een pilot van Waterstaat met de recreatievaart staat op stapel.

Vanaf het begin van het komend vaarseizoen zal er met deze doelgroep getest worden. Allerlei vormen van urgente informatie zal worden gegeven. Later in het jaar is het plan om ook met de Westerscheldetunnel een pilot aan te gaan. Zij hebben het idee om gebruikers van de tunnel doormiddel van cell broadcast te informeren over eventuele stremmingen.�

Voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland en burgemeester van Terneuzen Jan Lonink spreekt van een grote stap. “Zeeland is het tweede risicogebied in Nederland. De provincie is dun bevolkt en tijdens een crisissituatie is het mogelijk dat mensen de sirene niet horen. Cell broadcast kan mogelijkerwijs voor dit probleem uitkomst bieden. Begin mei wordt er, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, ook een proef op twee vakantieparken uitgevoerd. Ook daar speelt het probleem van de bereikbaarheid van de sirenes.�

De TU Delft, die in opdracht van BZK de acceptatie van cell broadcast in de samenleving onderzoekt, gaat overigens in de vakantieparken onderzoeken hoe de cell broadcast techniek functioneert bij een uitbraak van een infectieziekte.

Henk Geveke stuurde aan het einde van de persconferentie samen met de burgemeesters Jan Lonink en Marcel Fränzel van Woensdrecht een cell broadcast bericht de ether in. Voor cell broadcast berichten hoef je, in tegenstelling tot SMS, niet te abonneren. De techniek maakt gebruik van radiogolven. Zo kan er in de omgeving van GSM zendmast locatiegebonden informatie worden gegeven. Wel is het belangrijk dat de mobiele telefoon aan staat anders wordt het bericht niet ontvangen. Cell broadcast heeft nog meer voordelen ten opzichte van SMS. Als het mobiele netwerk uitvalt is het nog steeds mogelijk cell broadcast berichten te versturen. Dit is veelal ook het geval als de stroom uitvalt in tegenstelling tot de SMS techniek. Aan de proef burgeralarmering doen 6500 Zeeuwen mee.

Met behulp van deze proefpersonen wordt de komende maanden onderzocht hoe in Zeeland wordt gereageerd op deze manier van alarmeren en urgente informatieberichten.
Provincie:
Tag(s):