woensdag, 14. juni 2006 - 9:10

Proef gratis treinvervoer geslaagd

Middelburg

De proef met het aanbieden van gratis treinvervoer dat Rijkswaterstaat in samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen heeft aangeboden bij het afsluiten van de A58/A4 bij Bergen op Zoom, is geslaagd. Vrijwel alle reizigers (95%) waren zeer te spreken over de actie.

Om de reizigers tegemoet te komen tijdens de overlast en om mogelijke vertraging en file op de omleidingroutes te verminderen werd, in de drie weekenden van 24 maart tot 10 april, als alternatief gratis treinvervoer aangeboden. Uit de evaluatie van deze proef blijkt dat veel meer reizigers dan verwacht de trein namen in plaats van de auto. Van alle reizigers in de trein gaf zo’n 20% aan dat zij anders de auto hadden genomen.

Mede hierdoor ontstonden er op de omleidingroutes geen verkeersproblemen. In totaal reisden er op het traject Vlissingen – Roosendaal v.v. ruim twee keer zoveel personen dan gebruikelijk. Onder hen bevonden zich ook veel reizigers die anders (bijna) nooit de trein nemen. Het effect hiervan op de langere termijn is niet bekend. Minpunt: in het laatste weekend zorgden probleemjongeren voor overlast in de treinen.

Het evaluatierapport bevat enkele aanbevelingen die Rijkswaterstaat en de Nederlandse Spoorwegen mee kunnen nemen bij mogelijk toekomstige, soortgelijke acties elders in het land in het kader van groot onderhoud aan de weg. Eén van deze aanbevelingen is om in het vervolg het vervoer niet meer gratis aan te bieden, maar met fikse korting. Ook dan was, in het geval van de actie in Zeeland en Brabant, verkeershinder tegengegaan en de reiziger een alternatief geboden.

In 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen.

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren.

Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.
Provincie:
Tag(s):