dinsdag, 7. februari 2006 - 9:29

Proef met alarmberichten per gsm

Kapelle

Zeeland is de eerste provincie in Nederland met ‘cell broadcast’, het systeem waarbij een grote groep mensen per gsm een tekstbericht krijgt toegestuurd in geval van een (dreigende) ramp. Samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Technische Universiteit Delft en de gemeente Woensdrecht gaan de Zeeuwse gemeenten een proef houden met deze nieuwe techniek.

Een derde van de inwoners van Kapelle van 16 jaar en ouder ontvangt binnenkort een uitnodiging voor deelname aan de proef.

Cell broadcast is een nieuwe manier van alarmeren per mobiele telefoon. Op dit moment waarschuwt de overheid bij een ramp de bevolking met behulp van sirenes. Als de sirene gaat, moet u naar binnen gaan, ramen en deuren sluiten en afstemmen op de rampenzender.

Cell broadcast is een aanvulling op dit waarschuwingssysteem. Het is een techniek waarbij iedereen die aanwezig is binnen het bereik van een zendmast voor mobiele telefonie, radiografische tekstboodschappen kan ontvangen op zijn of haar mobiele telefoon.

Deelnemers moeten de mobiele telefoon eenmalig instellen zodat deze geschikt is voor de ontvangst van cell broadcastberichten.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil beoordelen of cell broadcast een geschikte aanvulling is op de sirene als er een ramp is gebeurd of dreigt te gebeuren.

De proef in Zeeland is van wezenlijk belang voor een besluit om cell broadcastdienstverlening in heel Nederland in te voeren.

Deelnemers aan de proef ontvangen tussen 1 maart en 30 april enkele testberichten. Het doel van de proef is onderzoeken of cell broadcast technisch haalbaar is en of de berichten duidelijkheid en effectief zijn. In de testperiode krijgt de deelnemer ook vragen over de ervaringen met cell broadcast.
Provincie:
Tag(s):