donderdag, 30. november 2006 - 13:20

Proef winterterrassen met één seizoen verlengd

Groningen

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de proef met het toestaan van winterterrassen te verlengen met één seizoen tot 1 april. De proef geldt voor alle gevelterrassen in de gemeente Groningen. Het besluit is genomen op grond van de evaluatie van de proef met winterterrassen.

B&W besloten in september 2005 om een proef te nemen met het toestaan van winterrassen.

Dit besluit is genomen nadat er vanuit de raad, de horeca-sector, Groningen City Club en Marketing Groningen was gevraagd om een onderzoek te doen naar de haalbaarheid en wenselijkheid van winterrassen. Er waren afgelopen seizoen 80 deelnemers die zich gemeld hebben voor de proef met een winterterras, ongeveer een derde deel van alle horeca-ondernemingen in de stad. Slechts 10% van die totale hoeveelheid horecaondernemers, zo bleek uit de evaluatie, heeft in de praktijk frequent gebruik gemaakt van een winterterras.

Zowel de GCC als Koninklijke Horeca Nederland hebben tijdens de evaluatie aangegeven dat er in hun beleving eigenlijk te weinig ondernemers hebben deelgenomen aan de proef. Evenmin is er sprake geweest van een sfeerverhogende uistraling omdat er veelal te individueel werd geopereerd. Ook werden de bestaande winterterrassen niet voldoende onder de aandacht gebracht van het publiek. Toch zijn beide belangenorganisaties er voor dat de proef wordt voortgezet.

B&W zijn dezelfde mening toegedaan en willen de proef met winterterrassen verlengen met één seizoen. Het plaatsen van extra schotten en luifels willen B&W overigens niet toestaan maar het college wil desondanks graag in praktische zin meedenken met de horecasector om de proef kans van slagen te geven. Het is nu aan de horeca om zijn beste beentje voor te zetten en de winterterrassen uit te laten groeien tot een attractie die de aantrekkelijkheid van de binnenstad als bezoek- en verblijfsgebied nog groter maakt.

Bedrijven die willen deelnemen aan de proef dienen zich te melden bij het gemeentelijk Bedrijvenloket. Om de drempel tot deelname zo laag mogelijk te houden ziet B&W af van precario-heffing voor de winterperioden tijdens de proef.

Na afloop van de proef zal het college een definitief besluit nemen met betrekking tot de handhaving, verlenging of afschaffing van het terrasseizoen zoals we dat nu kennen.
Provincie:
Tag(s):