vrijdag, 13. januari 2006 - 14:24

Prof. dr. M.F. Niermeijer Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Nijmegen

Martinus Niermeijer (64) werd donderdag 12 januari benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan onder meer de pre-natale diagnostiek en de presymptomatische diagnostiek van later in het leven optredende ziektes zoals de ziekte van Huntington en erfelijke kankers.

Ook is hij intensief betrokken geweest bij het debat over de maatschappelijke en medisch-ethische aspecten van de Klinische Genetica.

Na zijn artsexamen (1972) is hij in 1975 gepromoveerd op het onderwerp ‘Prenatale diagnostiek van chromosoomafwijkingen en erfelijke stofwisselingsziekten’ aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam.

Hij is hiermee één van de belangrijke initiators voor de introductie van deze nieuwe vorm van diagnostiek in Nederland geweest.

Niermeijer is meer dan dertig jaar werkzaam geweest in de Klinische Genetica. Eerst als medisch specialist, daarna als lector (1977) aan de Erasmus Universiteit, vervolgens als hoogleraar Anthropogenetica (1981) en later als hoogleraar A Klinische Genetica (1993). Van 1978 tot 2000 is hij plaats-vervangend hoofd van de afdeling Klinische Genetica Rotterdam.

Vanaf 2002 is hij werkzaam als klinisch geneticus/senior adviseur bij de sectie Klinische Genetica van het Universitair Medisch Centrum Sint Radboud.

Ook op nationaal en internationaal niveau heeft hij zijn bijdrage aan het jonge vakgebied Klinische Genetica geleverd als onder meer lid van de Gezondheidsraad, Beraadsgroep Genetica Gezondheidsraad, Commissie Juridisch/ Ethische aspecten Gezondheidsonderzoek, Human Genome Organisation (HUGO) en European Society of Human Genetics.

Daarnaast houdt hij gemiddeld zestig keer per jaar een lezing over de nieuwe ontwikkelingen in de genetica en hun maatschappelijke gevolgen. Ook staat hij de Vereniging Samenwerkende Ouder en Patiënten organisaties betrokken bij erfelijkheidsvraagstukken(VSOP) met raad en daad bij.

Verder is Niermeijer medeauteur van meer dan 200 nationale en internationale publicaties in gezaghebbenden tijdschriften zoals onder meer Nature Genetics. Ook heeft hij verschillende essays geschreven over de maatschappelijke gevolgen van erfelijkheidsonderzoek.
Provincie:
Tag(s):