woensdag, 22. februari 2006 - 10:33

Project ‘IJsselstein werkt’ slaat aan

IJsselstein

Van 1 juli tot 31 december 2005 heeft het project ‘IJsselstein werkt’ plaatsgevonden. Doelen van het project waren het vervullen van vacatures bij met name IJsselsteinse bedrijven door bijstandscliënten, het beperken van de lasten van de bijstandsuitkeringen en het sneller en effectiever reïntegreren van bijstandscliënten. Uit de evaluatie blijkt dat het project een succes is.

De meeste doelen zijn bereikt. Het is gedeeltelijk gelukt om de voorgenomen tien vacatures bij IJsselsteinse werkgevers te vervullen: twaalf bijstandscliënten zijn aan de slag gegaan bij een IJsselsteinse werkgever, waarvan vijf regulier en zeven op een werkervaringsplek. Als de plaatsing bij andere gemeenten en het werken als zelfstandige erbij worden gerekend, zijn achttien cliënten aan werk geholpen.

Bijkomend effect is dat door de intensieve aanpak waarschijnlijk ook cliënten zijn uitgestroomd om andere redenen dan werkaanvaarding. Het project heeft daarmee geleid tot een aanzienlijke besparing op de uitkeringen. Ook is gebleken dat de werkwijze effectiever en efficiënter was dan het gemiddelde reguliere (ingekochte) traject. Gezien het succes van ‘IJsselstein werkt’ is het college voornemens de werkwijze onderdeel te maken van de reguliere werkzaamheden. Hiervoor wordt op korte termijn een plan opgesteld.
Provincie:
Tag(s):