donderdag, 16. november 2006 - 8:55

Project ‘Verloning’ Kerkrade een succes

Kerkrade

De gemeente Kerkrade doet er alles aan om de uitstroom uit de uitkering richting werk voor klanten te realiseren. Een goed voorbeeld hiervan is het project ‘Verloning gemeente Kerkrade’ dat momenteel als voorbeeld dient in een aantal gemeenten in Nederland.

Vanwege het succes van de formule en samenwerking met Randstad Rentree en Agens wil de gemeente het project verlengen. Hiertoe is gisteren om 15.00 uur de intentieverklaring ondertekend. Namens de gemeente tekende wethouder Bosch (sociale zaken). Mevrouw Geven tekende namens Agens en mevrouw Gybels deed dit voor Randstad Rentree.

De re-integratiebedrijven waar de gemeente zaken mee doet, waren tot voor kort hoofdzakelijk gericht op het uitvoeren van re-integratietrajecten waarbij de klant in de uitkering bleef totdat hij/zij klaar was voor een baan.

Door de aantrekkende economie ontwikkelen re-integratiebedrijven ook nieuwe producten waarbij het accent meer ligt om de klanten direct een dienstverband aan te bieden en in de eerste periode van dat dienstverband de klanten verder te ontwikkelen.

De gemeente Kerkrade heeft een product ontwikkeld onder de naam project ‘Verloning gemeente Kerkrade’, waarbij de klanten meteen in dienst treden van dat re-integratiebedrijf gedurende een periode van 12 maanden. Voor dat dienstverband krijgt het re-integratiebedrijf een loonkostensubsidie van de gemeente en het re-integratiebedrijf zorgt ervoor dat de klant uitstroomt naar een regulier bedrijf. Lukt dat binnen die 12 maanden dan krijgt het re-integratiebedrijf hier een bonus voor. Het beschikbare budget was € 2 miljoen.

Het voordeel voor de gemeente is dat de uitkering bij indiensttreding bij het re-integratiebedrijf meteen kan worden beëindigd. De klant heeft het voordeel dat hij direct in een werksituatie terecht komt en verder begeleid wordt naar een reguliere baan. En het re-integratiebedrijf kan klanten op deze manier gemakkelijker bij andere werkgevers onderbrengen.

De verwachting is dat door deze formule, na 12 maanden, ongeveer 60% van de klanten niet meer in de uitkering terecht komt. Voor de gemeente is dat dus pure winst.

Het product is door de gemeente ontwikkeld samen met de re-integratiebedrijven Randstad Rentree en Agens. Op 1 augustus jongstleden startte het project. Per 1 november 2006 zijn in totaal 88 klanten op deze manier in dienst getreden bij Randstad Rentree en Agens.
Provincie:
Tag(s):