woensdag, 6. september 2006 - 16:02

Protestactie bij ING-bank Hereplein

Groningen

De vier grootste Nederlandse banken beheren samen een bedrag van 2700 miljard euro. Dit gigantische bedrag investeren ze grotendeels in projecten die klimaatverandering veroorzaken, zoals olie- en gaswinning, kolencentrales of de intensieve veehouderij. Zonder de investeringen van banken kunnen er geen hoogovens, kolencentrales of olieplatforms gebouwd worden. Ook de auto- en vliegtuigindustrie zijn afhankelijk van investeringen en leningen van banken.

Al deze projecten gebruiken veel energie en leiden tot een hoge uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. Er zijn wel verschillen tussen de Nederlandse banken. ABN-AMRO, ING/Postbank en Fortis investeren veel geld in olie- en gaswinning. Rabobank investeert veel geld in de energie-intensieve landbouw, zoals de bio-industrie en tuinbouw. De vier grote Nederlandse banken financieren op deze manier een CO2-uitstoot die ruim drie keer zo groot is als de uitstoot van heel Nederland.


Het gevolg: de aarde warmt op en het klimaat verandert. En dat terwijl we juist nu alles op alles moeten zetten om dit proces te keren. En dat kan! Door minder energie te gebruiken en over te stappen van vervuilende energiebronnen als olie en gas, naar schone, duurzame energie als zon, water en wind. Banken spelen daarbij een belangrijke rol. Er is namelijk veel geld nodig om de wereld in de toekomst op een duurzame manier van energie te voorzien. Investeringen van banken zijn daarvoor hard nodig. Banken moeten nu kiezen voor duurzaam en niet langer investeren in klimaatverandering.

Milieudefensie is daarom samen met HIER de ‘Banken: spaar het klimaat!’ campagne begonnen om Nederlandse banken te bewegen klimaatvriendelijk te worden.
Provincie:
Tag(s):