dinsdag, 14. februari 2006 - 23:23

Protocol voor voor (bij)plaatsen van zendapparatuur

Zwolle

Telecombedrijven die in Zwolle antenne-installaties voor mobiele telefonie willen (bij)plaatsen zijn zelf verantwoordelijk voor de communicatie naar omwonenden, bijvoorbeeld door een informatiebijeenkomst te organiseren. Hiervoor heeft de gemeente een ' protocol (bij)plaatsen van zendapparatuur op masten/gebouwen' ontwikkeld dat binnenkort met de telecombedrijven wordt besproken. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. De gemeente zal de uitvoering van het protocol nauwgezet in de gaten houden

In het protocol staat dat tijdens een informatiebijeenkomst telecombedrijven de bewoners ‘objectief’ moeten informeren over alle aspecten van de (bij)plaatsing. Dit betekent dat tijdens de informatiebijeenkomst ook andere partijen aanwezig zijn, zoals de gemeente, de GGD en een eventuele eigenaar van een (flat)gebouw. De bijeenkomst zelf wordt georganiseerd door de telecombedrijven en moet twee weken van tevoren bij de bewoners bekend te zijn. Ook heeft de bijeenkomst altijd plaats na 17.00 uur , om zoveel mogelijk mensen gelegenheid te geven aanwezig te zijn.

Het protocol moet gaan gelden voor zowel het bijplaatsen van zendapparatuur op bestaande masten als voor het bouwen van nieuwe masten. Voor het bouwen van nieuwe masten hoger dan 5 meter moet de gemeente een vergunning verlenen. Voor het bijplaatsen van zendapparatuur en voor het plaatsen van masten op hoge gebouwen is geen gemeentevergunning nodig, maar de bewoners en eigenaren moeten het er wel mee eens zijn (instemmingsrecht). De gemeente blijft overigens terughoudend bij het verlenen van vergunningen voor nieuwe zendmasten, zolang er geen duidelijkheid is over eventuele gezondheidsrisico’s. Daarnaast zou de gemeente graag zien dat ook voor vergunningplichtige masten een instemmingsrecht gaat gelden. Hierover overlegt de gemeente nog met de telecombedrijven.

Sinds de aanscherping van het Zwolse antennebeleid in februari 2005 zijn twee masten geplaatst, één aan de Haersterveenweg nabij de A28 en één aan de Landsheerlaan. Voor beide masten was al voor de aanscherping een bouwvergunning verleend, waardoor de gemeente geen juridische mogelijkheden heeft om dit ongedaan te maken. Voor drie masten moet nog een informatiebijeenkomst georganiseerd worden: IJsselcentraleweg, Windesheim en Haersterveerweg.

In 2005 heeft de gemeente ook overlegd met de Zwolse woningcorporaties en grote beleggers. De woningbouwcorporaties hebben toegezegd mee te gaan met het Zwolse beleid. Een aantal beleggers heeft aangegeven dat zij het nationaal antennebeleid volgen. Dit betekent dat een zendinstallatie pas gerealiseerd kan worden na het doorlopen van een instemmingprocedure (in geval van woongebouwen), waarbij bewoners toestemming geven tot plaatsing.
Provincie:
Tag(s):