dinsdag, 14. november 2006 - 9:43

Provinciale Staten brengen mantelzorgers bij elkaar

Groningen

Op vrijdag 24 november a.s. vindt van 13.00 tot 17.00 uur in het provinciehuis van Groningen een openbare werkconferentie over mantelzorg plaats. De conferentie heeft onder meer tot doel nieuwe initiatieven op het gebied van mantelzorg in kaart te brengen en te inventariseren wat behoeften van mantelzorgers zijn. De conferentie is georganiseerd door een werkgroep uit Provinciale Staten, waarin alle fracties uit de Staten vertegenwoordigd zijn. Provinciale Staten willen met deze werkconferentie organisaties, mantelzorgers en hulpverleners bij elkaar brengen en zich oriënteren op de mantelzorg als beleidsveld.

De werkconferentie biedt bezoekers een gevarieerd programma, toegespitst op mantelzorg in de praktijk. Tijdens de bijeenkomst komt naar voren hoe het gaat in de mantelzorg, hoe het beter kan en wat er gaat veranderen als gevolg van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die 1 januari 2007 van kracht wordt. Op de markt in het atrium presenteren diverse organisaties, werkzaam op het gebied van (mantel)zorg, hun diensten.

Mantelzorgers zorgen voor een chronische ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid, een vriend of kennis. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief. In Nederland zorgen 2,4 miljoen mensen meer dan acht uur per week of langer dan drie maanden voor een ander. Zo'n 750.000 mantelzorgers zorgen meer dan acht uur per week én langer dan drie maanden voor een ander. Tussen 150.000 en 200.000 mantelzorgers voelen zich zwaar belast. Dit zijn de mantelzorgers die haast 24 uur per dag zorg geven. Zij zorgen bijvoorbeeld voor hun dementerende man of voor hun vrouw die MS heeft, of voor een gehandicapt kind.
Provincie:
Tag(s):