woensdag, 6. december 2006 - 11:51

Provincie betaalt mee aan veiligere fietspaden

Maastricht

De Provincie Limburg gaat meebetalen aan het veiliger maken van fietsroutes. Zeven Limburgse gemeenten krijgen van de Provincie een bijdrage om fietspaden aan te kunnen leggen.

Bij ongeveer 25% van de verkeersongevallen in Limburg zijn jongeren betrokken. Provinciale Staten heeft daarom besloten jaarlijks subsidiemiddelen vrij te maken om de school-thuis fietsroutes te verbeteren. Gedeputeerde Staten hebben besloten acht projecten een bijdrage in de projectkosten te verlenen.

Deze acht projecten worden in 2007 en 2008 door de gemeenten uitgevoerd. Met de aanleg van deze fietspaden zijn investeringen gemoeid van ruim € 4 miljoen. Uitgaande van ervaringscijfers zal het aantal verkeersslachtoffers op deze locaties door de aanleg van de fietspaden naar verwachting met 25% afnemen.
Provincie:
Tag(s):