vrijdag, 14. juli 2006 - 12:09

Provincie bindt strijd aan met voortijdig schoolverlaten

De aansluiting tussen vmbo en mbo is dit jaar speerpunt van de provincie Noord-Holland op het gebied van onderwijs. Tot 1 oktober a.s. kunnen projecten worden aangemeld die in aanmerking komen voor subsidie. Hiervoor is in 2006 € 400.000 beschikbaar. Dit meldt de Provincie Noord-Holland.

Voortijdig schoolverlaten kan leiden tot werkloosheid, sociale uitsluiting of criminaliteit. Een goede aansluiting van het vmbo op het mbo-onderwijs helpt voorkomen dat jongeren met alleen een vmbo-diploma van school gaan of, door een verkeerde keuze, in het eerste jaar van het mbo uitvallen.

Projecten dienen bij te dragen aan (een van) de volgende doelen:

*Het geven van een realistisch beeld aan leerlingen van de verschillende vakgebieden op het mbo, zodat zij een afgewogen keuze kunnen maken. Vmbo-leerlingen kunnen bijvoorbeeld opdrachten uitvoeren onder begeleiding van mbo-leerlingen.
*Uitwisseling van kennis van vmbo- en mbo-docenten over elkaars werkwijze, methodiek en over eisen die aan leerlingen worden gesteld, bijvoorbeeld door middel van docentenstages.
*Verbetering van informatie-uitwisseling tussen vmbo- en mbo- scholen.

Subsidie kan alleen aangevraagd worden door een samenwerkingsverband waarin tenminste 1 vmbo en 1 mbo participeren. Deze scholen moeten in Noord-Holland gevestigd zijn. De projecten dienen een looptijd van maximaal een jaar te hebben, meetbare resultaten op te leveren, en er moet sprake zijn van cofinanciering. Daarnaast dient de aanvrager aan te geven of en zo ja, hoe het project bij succes een structureel vervolg krijgt.

De subsidieaanvraag wordt ingediend met behulp van een vragenlijst. De vragenlijst, een brief over het speerpunt 2006 en een document met de procedure en criteria zijn onderaan deze pagina te downloaden.

De subsidieaanvraag moet voor 1 oktober 2006 zijn ingediend bij de provincie.
Provincie:
Tag(s):