woensdag, 18. oktober 2006 - 19:58

Provincie en gemeente steunen Museum de Fundatie

Zwolle

Om Museum de Fundatie een goede en financiële gezonde toekomst te bieden, willen Gedeputeerde Staten de subsidie aan het museum met ingang van 2007 structureel verhogen met € 70.000,-, waarmee het museum dan jaarlijks een provinciale subsidie van € 1.203.570,- tegemoet kan zien. Daarnaast stelt het college voor om met een eenmalige bijdrage van € 363.871,- het tekort in de begroting te dichten.

Vorige week maakte het college van B en W van de gemeente Zwolle al bekend dat ze in hun begroting structureel circa € 35.000,- en eenmalig € 153.830,- extra willen reserveren voor de Fundatie. Daarmee komt de Zwolse bijdrage voor de Fundatie per jaar op € 566.693,-.

Museum de Fundatie is een museum voor moderne en hedendaagse beeldende kunst. Het museum beheert en exposeert naast de eigen collectie ook de provinciale kunstcollectie. Het museum kent twee vestigingen. Te weten Kasteel ’t Nijenhuis in Heino/Wijhe en het paleis aan de Blijmarkt in Zwolle.

Vorig jaar werd duidelijk dat het museum een tekort kende in de exploitatie. Museum De Fundatie heeft onder leiding van interim directeur Berns begin september het plan Gouden kansen voor het museum bij de provincie en gemeente ingediend. Het plan geeft antwoord op de vraag van de gemeente en provincie hoe De Fundatie kan komen tot een gezonde museumorganisatie en –exploitatie.
Om dit plan te kunnen realiseren moet eerst het financiële tekort weggewerkt worden, zodat het museum met een goede uitgangspositie kan beginnen. Ook is er een structureel hogere subsidie nodig. Hiervoor heeft het museum een verzoek neergelegd bij de provincie en de gemeente.

Volgens GS en het college van burgemeester en wethouders van Zwolle biedt het plan voldoende perspectief op een inhoudelijk en financieel gezonde toekomst voor het museum. Beide colleges erkennen dat de ambities van De Fundatie als zelfstandig museum een hogere bijdrage rechtvaardigen. Gedeputeerde Staten stellen vast dat - met de inzichten van vandaag - er bij de verzelfstandiging indertijd wellicht meer financiële ruimte geboden had moeten worden.

Als voorwaarde voor een hogere bijdrage verbinden provincie en gemeente de opdracht aan het museum om de financiële positie te versterken en ook zelf extra inkomsten te genereren. Het museum ziet daarvoor kansen door de commerciële activiteiten uit te breiden en de horecavoorziening van het museum te professionaliseren.

Provinciale Staten moeten zich in november nog uitspreken over het voorstel, de commissie Zorg en Cultuur buigt zich er vandaag over. De gemeenteraad van Zwolle zal in november bij de begroting beslissen over een hogere bijdrage aan het museum.
Provincie:
Tag(s):