woensdag, 28. juni 2006 - 12:45

Provincie financiert aankoop 40 ha natuur

Regionaal

De provincie Gelderland betaalt 584.581 euro voor de aankoop van ruim 40 ha natuur door de Vereniging Natuurmonumenten. Met de subsidie kan de vereniging het reservaatsgebied vlakbij de Munnekensteeg in Hulshorst in de landinrichting Harderwijk/Elburg kopen. Het gebied wordt onderdeel van de ‘robuuste verbindingszone’ Hierdense Poort. Dat hebben GS vandaag besloten.

Natuurmonumenten heeft de kans om via het Bureau Beheer Landbouwgronden in Arnhem ruim 400.000 m2 grasland te kopen voor 1.169.161 euro in het reservaatsgebied Veluwemeerkust in Hulshorst. Hiermee is 90 procent van de benodigde terreinen aangekocht voor een ecologische poort tussen het centraal Veluws natuurgebied met de Randmeerkust.

Belangrijke doelstelling is het laten aansluiten van de ‘droge’ en ‘natte’ natuurgebieden en deze overgangen ook zichtbaar te maken in het landschap.

In totaal zal Natuurmonumenten 69 ha in het gebied kopen; samen met de terreinen die de vereniging al heeft wordt zo een gebied van ongeveer 200 ha aaneengesloten natuur gevormd. De graslanden worden ontdaan van hun agrarische bestemming en worden door ‘verruiging’ nieuwe natuur. Er ontstaat een groener gebied door het aanplanten van bos en het aanleggen van houtwallen en singels.

Met de uitvoering van de plannen is dit jaar gestart door het Waterschap Veluwe, de gemeenten Nunspeet en Harderwijk, landinrichtingscommissie Harderwijk-Elburg, Dienst Landelijk Gebied, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. De provincie neemt het initiatief bij de uitvoering. In het jaar 2015 moeten alle maatregelen zijn uitgevoerd en daarmee de groene verbinding gerealiseerd.

Van de 584.581 euro die de provincie bijdraagt komt 113.299 ten laste van de eigen provinciale middelen en 471.282 euro van het Nationaal Groenfonds in Hoevelaken. Dit fonds is een overheidsgerelateerde stichting die natuurontwikkeling door particulieren, particuliere organisaties en overheden financiert binnen de kaders van het overheidsbeleid.

In het Plan van toedeling van de Landinrichting Harderwijk/Elburg waren deze gronden al toegewezen aan de Vereniging Natuurmonumenten. Om prijsopdrijving te voorkomen treedt het Bureau Beheer Landbouwgronden op als verwerver van gronden in het buitengebied van Gelderland. Het bureau levert de aangekochte gronden nu door aan Natuurmonumenten.
Provincie:
Tag(s):