maandag, 4. december 2006 - 14:36

Provincie Flevoland gaat schil sluiten

Schokland

De provincie Flevoland betaalt 350.000 euro voor het project ‘Schoklandschil: Het sluiten van de schil’. Het college van Gedeputeerde Staten stelt vanuit het Europees programma € 350.000 beschikbaar voor aankoop en inrichting van enkele agrarische gronden in de nabijheid van Schokland

De Stichting Flevo-landschap als initiatiefnemer en heeft een aanvraag ingediend voor ondersteuning van de aankoop en inrichting van gronden nabij het voormalige eiland Schokland. Het project betreft de aankoop en inrichting van twee kavels. Met deze aankopen en inrichting wordt het voormalig eiland Schokland beter behouden. De inrichting zal met name gericht zijn op een verbeterde waterhuishouding en verhoging van natuurwaarden.

Het project past binnen het Europese beleid. Daarin staat is een van de speerpunten: ‘Verbetering kwaliteit natuurwaarden landelijk gebied’. Daarom is het mogelijk een bijdrage te verlenen aan projecten waarbij landbouwgrond een natuurfunctie krijgt om het gebied ecologisch te versterken.
Provincie:
Tag(s):