dinsdag, 31. oktober 2006 - 13:59

Provincie Flevoland start met internetpanel

Flevoland

De provincie Flevoland hecht veel waarde aan een open dialoog met haar omgeving. Daarom is er nu Flevosense, het nieuwe internetpanel van de provincie Flevoland. Voor deelname aan Flevosense is de provincie op zoek naar nieuwe panelleden. Alle inwoners van Flevoland, maar ook mensen die er werken, studeren of Flevoland vaak bezoeken kunnen lid worden van Flevosense.

Meedoen aan Flevosense is eenvoudig en altijd vrijblijvend. Afhankelijk van het aantal gekozen thema’s ontvangen deelnemers een paar keer per jaar een e-mail met uitleg en een link naar de vragenlijst. Het beantwoorden van de vragen kost minder dan tien minuten. ‘Flevosensers’ worden na afloop automatisch geïnformeerd over de resultaten.

Deelnemers geven vooraf aan welke thema's zij behandeld willen zien. Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn onder andere; Jeugdzorg, Europa, Verkeer & Vervoer, Natuur & Milieu, Toerisme en Ondernemen & Werken. De vragen sluiten dus altijd aan op onderwerpen van persoonlijke interesse. Dit betekent niet dat de mening van het Flevosensepanel automatisch wordt omgezet in nieuw of ander beleid.

Aanmelden kan op www.flevoland.nl/flevosense. Bij aanmelding wordt verzocht een persoonlijke vragenlijst in te vullen. Dit is eenmalig. Vanzelfsprekend gaat Flevosense zeer zorgvuldig om met persoonlijke gegevens.
Provincie:
Tag(s):