dinsdag, 1. augustus 2006 - 17:32

Provincie Flevoland wil toepassing duurzame energie

De provincie Flevoland wil dat er een toepassingscentrum duurzame energie komt. Doel is de kansen en innovaties, gericht op de verduurzaming van de energieproductie uit zon, aarde en wind, en energiebesparende maatregelen, te versterken. Dat meldt de provincie dinsdag op haar website.

Bij veel bedrijven blijkt behoefte te bestaan aan een centraal punt waar men informatie kan inwinnen over samenwerking, eisen aan vestiging, lopende initiatieven, kennis op het gebied van verduurzaming en besparing, financiering. Een centrum vóór maar ook dóór bedrijven.

Binnen en buiten Flevoland zijn bedrijven en overheden betrokken bij verschillende projecten die direct of indirect zijn gerelateerd aan de verduurzaming van energie. Naast de productie van windenergie maakt de productie van bio-energie een sterke ontwikkeling door.

In het najaar neemt de provincie het initiatief om met reeds betrokken bedrijven en nieuwe geïnteresseerde bedrijven een bijeenkomst te houden om het centrum definitief vorm te geven.
Provincie:
Tag(s):