woensdag, 24. mei 2006 - 22:46

Provincie gaat giftig Jacobskruid bestrijden

Maastricht

De Provincie Limburg heeft een actie ingezet om het Jacobskruiskruid in wegbermen die in beheer zijn van de Provincie te bestrijden. Dit vindt in eerste instantie plaats in wegbermen waar het Jacobskruiskruid vorig jaar is aangetroffen. Het kruid wordt vóór de bloei, eind juni, begin juli, handmatig verwijderd. Jacobskruiskruid is een tweejarige plant, die met gele bloemen bloeit.

Consumptie van Jacobskruiskruid kan dodelijk zijn voor mens en dier. De gifstoffen tasten de lever aan, die daardoor onherstelbare schade oploopt. Ook als de plant is gemaaid blijft hij giftig. Jacobskruiskruid zal door de meeste dieren gewoonlijk niet gegeten worden, echter in gedroogde vorm wel. Daarom wordt het maaisel van de bermen afgevoerd naar erkende verwerkers om te voorkomen dat het eventueel als hooi voor veevoer wordt gebruikt.

Het Jacobskruiskruid kan niet definitief worden vernietigd, want het is wel een waardevolle plant. Voor veel insecten is de plant onontbeerlijk. De Sint-Jacobsvlinder is zelfs naar de plant vernoemd, omdat de rupsen van deze vlinder zich alleen met Jacobskruiskruid kunnen voeden.
Provincie:
Tag(s):