zaterdag, 4. februari 2006 - 10:47

Provincie geeft kwaliteitsimpuls aan Zeister Vogelwijk

Zeist

Zeist krijgt 1,7 miljoen euro voor stedelijke vernieuwing in de Vogelwijk. De bijdrage van de provincie Utrecht is essentieel voor de herontwikkeling van deze jaren vijftig wijk. Een
ingrijpende aanpak moet Vogelwijk uit zijn isolement verlossen. De tegenprestatie die de gemeente Zeist moet leveren voor deze subsidie, legt de provincie vast in een contract. De
gemeenteraad van Zeist heeft afgelopen maandag het stedenbouwkundig plan vastgesteld.

De Vogelwijk in Zeist-West is een 7,6 ha groot gebied met veel jaren vijftig flats. De wijk kampt met vele problemen: van verouderde woningen en vervuiling op straat tot
maatschappelijke problemen. Ook de ontsluiting is niet optimaal. Een ingrijpende aanpak moet het isolement van Vogelwijk opheffen. Onder meer door de sloop van 198 portiekwoningen en nieuwbouw van 237 meest grondgebonden woningen. De huidige eenvormigheid maakt plaats
voor gevarieerde, levensloopbestendige en duurzame woningen. Daarnaast is er ook meer ruimte voor
gedeeltelijke ondergrondse parkeerplaatsen.
Provincie:
Tag(s):