woensdag, 6. september 2006 - 17:10

Provincie geeft volgend jaar € 338 miljoen uit

Leeuwarden

De laatste begroting van het huidige College van Gedeputeerde Staten is de meeste ambitieuze in de geschiedenis van de provincie. In totaal staat er voor het jaar 2007 ruim € 338 miljoen op de begroting. Voor nieuwe beleidsvoorstellen en extra investeringen in de periode 2007-2011 trekt het college € 93 miljoen uit .

Voor de begroting 2007 vraagt het college geen extra opcentenverhoging aan de Friezen. Het is niet nodig om de begroting sluitend te krijgen en bovendien wil het college eerst zien of alle uitgaven volgens planning verlopen. Dit schrijft het college in de brief aan Provinciale Staten.
Bij het begrotingsdebat in november beslissen Provinciale Staten of opcentenverhoging die vorig jaar is uitgesteld doorgaat. Als de Staten deze beslissing herbevestigen, moet de autorijder per 1 april € 12 tot € 18,30 euro per jaar extra betalen afhankelijk van het gewicht van de auto.

In verschillende verkiezingsprogramma’s voor de landelijke verkiezingen wordt gesproken over flinke bezuinigingen op de provincies. Van bezuinigingen op provinciale uitgaven in Fryslân is in de begroting 2007 nog geen prake. “Integendeel. Wij investeren juist extra in Fryslân, want we hebben nog steeds een achterstand in te halen. We bezuinigen wel op onze bedrijfsvoering, maar niet op onze projecten�, aldus Gedeputeerde van Financiën Jan Ploeg.
Provincie:
Tag(s):