dinsdag, 30. mei 2006 - 9:00

Provincie Gelderland aan de wandel

Nijmegen

Ook dit jaar organiseert de provincie een aantal activiteiten. Voor het eerst geeft het provinciebestuur ‘acte de présence’ tijdens de 90e Internationale Wandelvierdaagse Nijmegen van 18 t/m 21 juli. Evenals voorafgaande jaren houdt de provincie op 9 september open huis onder het motto ‘Gelderland Ondersteboven’ en stelt zij op 10 september het Provinciehuis open voor de lopers van de ‘Bridge to Bridge loop’.

Deze drie activiteiten vallen onder een reeks van activiteiten, zoals de Gelderse debatten, werkbezoeken van Statenleden, live-uitzendingen van de statenvergaderingen, die de provincie inzet om inwoners te laten zien dat ‘de provincie Gelderland dichterbij is dan je denkt’.

Ontmoetingsposten langs de route bieden leden van het college van Gede-puteerde Staten en leden van Provinciale Staten gelegenheid contacten te leggen met wandelaars en het aanwezige publiek. Behalve in Cuijk (provincie N-Brabant!) maakt de promotiebus van het project Kennis & Innovatie onderdeel uit van de ontmoetingspost.

De ontmoetingsplaatsen zijn tijdens de Vierdaagse te vinden in het centrum van de etappeplaat-sen Elst, Wijchen, Groesbeek en Cuijk. In alle gevallen dicht bij de plaats waar het desbetreffende gemeentebestuur de gasten ontvangt.
Vierdaagselopers die werkzaam zijn voor de provincie Gelderland, de andere provincies en het Interprovinciaal Overleg kunnen gebruikmaken van de service die wordt geboden op het gebied van dagelijkse lunchver-strekking, het doorprikken van blaren, massage en morele bijstand.

Ook dit jaar verwacht de provincie weer duizenden bezoekers voor het programma in en rond het Provinciehuis. Er worden weer rondleidingen georganiseerd, gesprekken met de Commissaris van de Koningin gevoerd en er zijn speakers-corners. Er zijn eveneens attractieve en interactieve presentaties rond het thema ‘bouwen’. Te zien zijn de ‘Slimme Woning’ (ontgroening & vergrijzing), ’de ideale regio’ (streekplan) en ‘Park Overbetuwe’.

Evenals voorgaande jaren biedt het programma verrassende dans, zang en muziek. Op de Markt wordt weer de finale van de zand-sculptuurwedstrijd ‘Verstand van Zand’ gehouden.

De ca. 2.500 deelnemers aan de hardloopwedstrijd ‘Bridge to Bridgeloop’ kunnen gebruikmaken van de faciliteiten in het Provinciehuis voor in-schrijvingen, omkleden etc. Naar verwachting zullen er weer business-teams worden gevormd waarvoor GS- en Statenleden en medewerkers van de provincie zich kunnen inschrijven. Ook de promotiebus van het project Kennis & Innovatie wordt dan ingezet.
Provincie:
Tag(s):