vrijdag, 24. november 2006 - 9:42

Provincie grijpt in bij Bureau Jeugdzorg

Utrecht

De provincie Utrecht stelt een interim directeur aan bij Bureau Jeugdzorg Utrecht. Dit naar aanleiding van resultaten uit het eerder verschenen doelmatigheidsonderzoek. Meer jongeren sneller helpen. Dat wil de provincie Utrecht. Vandaar dat zij een doelmatigheidsonderzoek heeft laten uitvoeren binnen de Utrechtse jeugdzorg. De resultaten zijn zorgelijk. De Raad van Toezicht van Bureau Jeugdzorg kreeg eerder een maand de tijd om met een verbeterplan te komen. Het ingediende plan voldeed volgens de provincie niet aan de gemaakte afspraken, maar gaf vooral niet het vertrouwen dat de geconstateerde tekortkomingen op het gebied van o.a. wachtlijsten, management en informatievoorziening adequaat zouden worden opgelost.

Ook een tweede versie gaf de provincie niet voldoende vertrouwen. Het plan bevatte onvoldoende basis om de wettelijke verplichting uit de Wet op de jeugdzorg te kunnen realiseren. De provincie stelt een interim directeur aan die de noodzakelijke verbeteringen moet doorvoeren.

De interim directeur gaat per 4 december aan de slag en heeft de opdracht om binnen een jaar een veranderplan op te stellen en uit te voeren en de ontstane bestuurscrisis op te lossen. De provincie gaat ervan uit dat deze ingreep ertoe leidt dat kinderen en hun ouders sneller en beter worden geholpen.
Provincie:
Tag(s):