woensdag, 18. oktober 2006 - 12:00

Provincie Groningen heeft hoogste armoedecijfer

Groningen

De provincie Groningen heeft het hoogste armoedecijfer van Nederland. Het blijkt dat 11,2 procent van de inwoners leeft onder de armoedegrens. Provinciale Staten van Groningen vinden dit zorgwekkend en onderzoeken daarom wat de provincie voor deze inwoners zou kunnen doen. Een Statenbrede werkgroep voert het onderzoek uit. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek doen de Staten aanbevelingen voor nieuw beleid aan het college van Gedeputeerde Staten.

Droog brood? Geen geld voor de voetbalclub? Moe van loketten en formulieren? Een uitzichtloze situatie? Armoede wordt door iedereen anders beleefd. In het ergste geval leidt armoede tot sociale uitsluiting.

De Staten willen weten hoe armoede in Groningen wordt ervaren en onderzoeken wat de provincie er, samen met gemeenten en andere organisaties, aan kan doen. De werkgroep wil ondermeer weten of er knelpunten zijn in de communicatie met de burger.

De Staten hebben bij hun onderzoek hulp nodig van mensen die rond de armoedegrens leven. Wat betekent het om niet rond te kunnen komen? Welke belemmeringen ervaren zij? Zijn die mensen tevreden over de instanties waarmee ze te maken hebben? Wat zouden die meer, of beter kunnen doen? Naast contact met burgers, benadert de werkgroep ook diverse organisaties die in aanraking komen met armoede, zoals kerken, woningcorporaties, uitkeringsinstanties, voedselbanken, enzovoorts.

Wie mee wil werken aan dit onderzoek naar armoede in de provincie Groningen, kan zijn ervaringen of zijn mening, desgewenst anoniem, mailen naar: armoede@provinciegroningen.nl.

Een brief sturen mag ook. Stuur deze naar:
Provincie Groningen
armoede
Antwoordnummer 58 (een postzegel is niet nodig!)
9700 WB Groningen.
Provincie:
Tag(s):