vrijdag, 22. september 2006 - 14:33

Provincie herdenkt Dakotaramp

Haarlem

Op maandag 25 september aanstaande wordt in de binnentuin van het Provinciehuis Noord-Holland in Haarlem herdacht dat precies tien jaar geleden een Dakotavliegtuig in de Waddenzee is neergestort. Alle inzittenden kwamen daarbij om. In het vliegtuig zaten 23 medewerkers van de provincie Noord-Holland, drie medewerkers van Ballast Nedam en zes bemanningsleden van de Dutch Dakota Association (DDA).

De officiële herdenking vindt plaats bij het gedenkteken dat in de binnentuin van het provinciehuis staat. Met het gedenkteken ‘wij noemen hen bij naam’ heeft kunstenaar Theo Mulder de Waddenzee verbeeld met vogels die opstijgen, waarin de namen van de omgekomenen staan geschreven.

Tijdens de bijeenkomst zullen de heren H.C.J.L. Borghouts, commissaris van de Koningin in Noord-Holland, A.C. Groeneveld, voorzitter van de DDA Classic Airlines, en R. Kottman, voorzitter van de Raad van Bestuur Ballast Nedam een korte toespraak houden. Ook zullen zij met vertegenwoordigers van de Koninklijke Marine, de personeelsvereniging van de provincie en de nabestaanden bloemen leggen.

De komende jaren wordt het historische Provinciehuis grondig gerestaureerd en vindt op de plek van de huidige kantoren nieuwbouw plaats. Het provinciebestuur heeft besloten dat het Dakota-gedenkteken in de binnentuin blijft staan. Gedurende de bouwactiviteiten zal het gedenkteken met de nodige zorg worden omgeven en zonodig worden ingepakt en bekist. In de jaren na de bouwwerkzaamheden blijft op 25 september de binnentuin toegankelijk voor nabestaanden en andere belangstellenden om bloemen bij het gedenkteken neer te leggen.
Provincie:
Tag(s):