woensdag, 20. september 2006 - 10:00

Provincie investeert fors in toeristische projecten

Lopik

Gedeputeerde Staten (GS) stellen ruim 160.000 euro ter beschikking voor diverse projecten waarmee de provincie Utrecht als toeristische trekpleister onder de aandacht wordt gebracht. Utrecht is met het Nederlands Film Festival jaarlijks tien dagen lang het landelijke podium voor de film en media. Het festival, met bijna 120.000 bezoekers, is het grootste cultuurevenement in de provincie Utrecht. De organisatie wil voor het festival van 2006 een campagne voeren richting media en publiek, met als doel om meer bezoekers te trekken. GS stellen voor deze publiciteitscampagne 40.000 euro beschikbaar.

Plattelandstoerisme
De gemeente Lopik wil het plattelandstoerisme stimuleren in de Lopikerwaard. In 2007 en 2008 worden daarvoor in de streek drie hooiberghutten gerealiseerd. Deze toeristische hutten zijn in dit deel van de provincie Utrecht nieuw en leveren een extra attractie op voor bezoekers die een aantal nachten willen verblijven op een boerderij. Voor de realisatie van deze hutten en de begeleidende promotie stellen GS ruim 25.000 euro beschikbaar.

Nieuw is ook het plan van de gemeente Lopik om eind 2007 in Benschop een uitkijktoren te bouwen. Deze sluit aan op wandel- en fietsroutes in de directe omgeving. Hiervoor stelt het college een bijdrage van ruim 7400 euro beschikbaar.

Musea
Het Utrechtse museum Van Speelklok tot Pierement heeft de primeur om als eerste Nederlandse museum in maart 2007 een tentoonstelling te openen in de Zuid-Chinese provincie Guangdong. Hiervoor worden 36 orgels en muziekinstrumenten uit eigen collectie overgebracht naar het Verre Oosten. De presentatie belooft een belangrijke attractie te worden voor het aantrekken van buitenlandse toeristen naar Utrecht. GS stellen hiervoor 25.000 euro beschikbaar.

Overige initiatieven die kunnen rekenen op financiele ondersteuning van de provincie Utrecht zijn de realisatie van 16 nieuwe toeristische verblijfsaccommodaties, onder andere in het Kromme Rijngebied. Daarnaast wordt er door de stichting Vernieuwing Gelderse Vallei een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het realiseren van een aantal toeristische hutten bij de Grebbelinie.
Provincie:
Tag(s):