woensdag, 23. augustus 2006 - 0:31

Provincie investeert in Elburg

Het college van Gedeputeerde Staten heeft 100.000 euro leefbaarheids-subsidie toegekend aan stichting Wiel, Welzijn in Elburg. Door deze bijdrage kan dit jaar nog worden begonnen met het realiseren van een jongerencentrum in het dorp.

GS hebben dinsdag ook positief beslist over het herstellen van landschapselementen in het buitengebied van de gemeente Elburg en stellen daarvoor € 18.059 beschikbaar. Gedeputeerde Keereweer is verheugd dat de provincie met twee subsidies uit de regeling Vitaal Gelderland con-creet iets voor Elburg kan betekenen.

Plannen om het voorzieningenniveau voor jongeren in Elburg te verbeteren, ontstonden al jaren geleden. De Elburgse jongeren hebben zelf steeds de behoefte aan een jongerencentrum uitgesproken en hierop aangedrongen. Doordat voetbalvereniging E.S.C. haar terrein beschikbaar stelt om het centrum te bouwen, wordt meteen een gezonde relatie gelegd met jongeren en sport. De subsidie wordt gebruikt voor het bouwen en inrichten van het jongerencentrum.

Met de landschapssubsidie worden in het buitengebied van Elburg een oude hoogstamboomgaard, twee houtwallen en singels en perceelgrensbepalingen hersteld. Het herstellen van deze waardevolle landschapselementen in het buitengebied van Elburg past in de doelstellingen van het gemeentelijke Landschapsbeleidsplan.

De subsidieregeling Vitaal Gelderland geldt voornamelijk voor projecten op het platteland. De thema’s zijn water, leefbaarheid platteland, Kulturhus, Natuur, Landschap en Landbouw. Sinds de openstelling van de provinciale leefbaarheidssubsidieregeling in juni 2005 zijn 60 aanvra-gen positief beoordeeld voor een totaalbedrag van 3,9 miljoen euro. Tot eind 2007 is hiervoor in Gelderland 7,27 miljoen euro beschikbaar. Op het thema landschap zijn vandaag de eerste drie aanvragen positief beoordeeld voor een totaalbedrag van 40.715 euro.
Provincie:
Tag(s):