dinsdag, 11. april 2006 - 11:18

Provincie investeert in landelijk gebied

Utrecht

Ruim 12 kilometer wandelpad, bijna 3,5 kilometer fietspad en ruim 7 kilometer ruiterpad kunnen in de jaren 2007 en 2008 gerealiseerd worden in het Noorderpark bij Utrecht. In het plan Haarzuilens komen 450 hectare recreatief groen en 15 kilometer fietspad op korte termijn in uitvoering.

Provinciale staten van Utrecht zijn vandaag akkoord gegaan met een voorstel om nu ruim € 3,5 miljoen uit het provinciale Stimuleringsfonds beschikbaar te stellen voor deze twee uitvoeringsprojecten voor Groen rond de stad Utrecht. Problematisch vonden verschillende fracties het feit dat de provincie met de stad Utrecht en met het BRU nog geen harde afspraken had gemaakt over de gezamenlijke financiering. Provinciale Staten riepen de onderhandelaars voor de nieuwe colleges en de raden van Utrecht en de omliggende gemeenten in het BRU dan ook op in hun plannen geld vrij te maken voor de realisering van groen en recreatie rondom de stad Utrecht.

Tegelijkertijd is er ook € 0,7 miljoen vrijgegeven voor de ecologische verbindingszone Valleikanaal, een onderdeel van de Groen Blauwe Structuur Amersfoort en € 0,1 miljoen ten behoeve van voorbereidinskosten voor de bouw van het ecoduct Leusderheide/Den Treek N227.
Provincie:
Tag(s):