woensdag, 12. april 2006 - 10:40

Provincie investeert in veilig openbaar vervoer

Utrecht

Op verzoek van de provincie Utrecht gaan streekvervoerders Connexxion, BBA en Stadsvervoer Nederland dit jaar meer aandacht besteden aan veiligheid in de bussen en bij de haltes. Hoewel de klant de veiligheid momenteel als goed beoordeelt, wil de provincie de vervoerders belonen voor aanvullende maatregelen waarmee het openbaar vervoer extra aantrekkelijk wordt gemaakt. GS stellen hiervoor ruim 320.000 euro subsidie beschikbaar.

De maatregelen maken onderdeel uit van een meerjarenaanpak voor de periode 2006-2008. Met financiële steun van de provincie worden toezichthouders in de Utrechtse bussen ingezet. Bovendien worden chauffeurs opgeleid in het omgaan met lastige klanten. Verder zijn met BBA, die in Noordwest Utrecht rijdt, afspraken gemaakt over het gebruik van camera’s in twee bussen op zogenaamde ‘risicolijnen’.
Provincie:
Tag(s):