vrijdag, 22. december 2006 - 9:58

Provincie kapt 132 bomen in district Huis ter Heide

Huis ter Heide

In opdracht van de provincie Utrecht wordt in de eerste week van januari begonnen met het kappen van 132 bomen. Het gaat om bomen langs een aantal provinciale wegen in het district Huis ter Heide. Reden van de kap is de slechte staat waarin de bomen verkeren. Deze slechte staat vormt een gevaar voor de verkeersveiligheid.

De toestand van de bomen langs de Utrechtse provinciale wegen wordt regelmatig gecontroleerd. Door ouderdom of door aantasting van een schimmel of insect kan een boom zijn stabiliteit verliezen. Bij een rukwind, zoals afgelopen maand een aantal malen is voorgekomen, bestaat de kans dat zo’n boom wordt losgerukt of dat er zware takken breken uit de kruin. De boom, of delen ervan kunnen dan op de rijbaan terecht komen met alle gevaren van dien.

Bij twijfel over de toestand van de (soms oude) bomen laat de provincie een nader onderzoek uitvoeren door een adviesbureau. Op basis van de nu ter beschikking staande informatie heeft de provincie besloten tot het kappen van 132 bomen.
Provincie:
Tag(s):